LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công Ty Cổ Phần Mật Mã Quốc Gia ZinID

Công Ty Cổ Phần Mật Mã Quốc Gia ZinID là một thiên đường phụ kiện cũng như linh kiện thay thế cho điện thoại cực kỳ đa dạng và phong phú về mức giá, chất lượng sản phẩm cũng các thương hiệu.

Công Ty TNHH Zin Việt Nam

Công Ty TNHH Zin Việt Nam là một thiên đường phụ kiện cũng như linh kiện thay thế cho điện thoại cực kỳ đa dạng và phong phú về mức giá, chất lượng sản phẩm cũng các thương hiệu.

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ ZinPro

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ ZinPro là một thiên đường phụ kiện cũng như linh kiện thay thế cho điện thoại cực kỳ đa dạng và phong phú về mức giá, chất lượng sản phẩm cũng các thương hiệu.

Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Orizin Việt Nam là một thiên đường phụ kiện cũng như linh kiện thay thế cho điện thoại cực kỳ đa dạng và phong phú về mức giá, chất lượng sản phẩm cũng các thương hiệu.

CÔNG TY THÀNH VIÊN

TUYỂN DỤNG

SẢN PHẨM

zin-group
  • 241 Lê Lợi, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
  • 1900-299-922
  • admin@zingroup.com.vn